Wyślij nam wiadomość

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L nr 119, str.1) w celu otrzymania odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia udzielenie odpowiedzi. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych jest Radosław Święs ARS Group, ul. Kruszwicka 51/10, 53-652 Wrocław