smacap_Bright

Polski Związek Żeglarski przyznał nagrody za rok 2019.

I nagrodę Błękitnego Spinakera w kategorii Najlepsze Regaty Roku przyznano Międzynarodowym Mistrzostwom Polski Katamaranów TOPCAT CATAMARANCUP 2019 zorganizowanym przez Jacht Club Opolski na Jeziorze Turawskim.

Jak podaje PZŻ konkurs służy głównie popularyzacji śródlądowego żeglarstwa turystycznego i rekreacyjnego. Doceniane jest propagowanie przedsięwzięć żeglarskich, w tym imprez, rejsów i regat, w szczególności wśród dzieci i młodzieży. Pod uwagę bierze się liczbę uczestników, stopień trudności realizowanych przedsięwzięć, jak również zaangażowanie partnerów – w tym instytucji i organów administracji rządowej i samorządowej (jak Samorząd Województwa Opolskiego i Gmina Turawa) oraz biznesu.

W konkursie przyznawane są również nagrody w kategoriach Najlepsza Impreza Roku (zwyciężyło Lato w mieście – Lato pod żaglami organizowane przez Częstochowski Okręgowy Związek Żeglarski) oraz Najlepszy Rejs Roku (zwyciężył XXXX Międzynarodowy Rejs Przyjaźni PTTK „Odra 2019 – rzeka, która łączy” organizowany przez Centrum Turystyki Wodnej PTTK).

Zwycięzcy odbiorą nagrody podczas targów Wiatr i Woda, które odbędą się od 12 do 15 marca 2020 r. w Warszawie.

Przypomnijmy, że dzięki staraniom Jacht Klubu Opolskiego Jezioro Turawskie będzie w tym roku areną Mistrzostw Świat